Posts Tagged ‘mat bang mega residence’

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG MEGA RESIDENCE

THÔNG TIN DỰ ÁN TỔNG DIỆN TÍCH : 32.048 m² TỔNG SỐ CĂN : 160 ĐẤT GT, TDTT, CÂY XANH : 43.34% DIỆN TÍCH SỬ DỤNG/CĂN : từ 135.8 m² DIỆN TÍCH ĐẤT (lô nhỏ nhất) : từ 75 m² SƠ ĐỒ MẶT BẰNG DỰ ÁN MEGA RESIDENCE QUẬN 9 BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ […]

Can Ho Him Lam Phu Dong, Dream Home Riverside, Phu Dong Premier