Archive for May, 2019

D-Homme quận 6 – “Điệu Rumba” sôi động giữa lòng Chợ Lớn

Xuất hiện giữa Chợ Lớn nhộn nhịp, can ho D Homme quận 6 như một điệu “rumba” sôi động khiến cho khu vực này vốn đã hấp dẫn bởi các hoạt động thương mại nay càng sôi động hơn nữa. Dạo quanh một vòng Chợ Lớn Nếu là người yêu thích ẩm thực Trung Hoa, […]

symbio garden, can ho safira
Can Ho Him Lam Phu Dong, Dream Home Riverside, Phu Dong Premier